Szkolenie – Kanban

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników podstaw organizacji pracy z wykorzystaniem tablicy Kanban, tak aby samodzielnie mogli wykorzystać tą metodę w swojej firmie. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o grę symulacyjną, która pozwala uczestnikom na bardzo praktyczne zapoznanie się z Kanbanem.
Kanban pomaga organizować pracę zespołom, które pracują w nieprzewidywalnych warunkach: mają do czynienia z ciągłymi zmianami priorytetów, incydentami, defektami, itp. Metoda została zaadaptowana przez IT z japońskiego modelu produkcji samochodów – Lean. Kanban w IT wykorzystuje wiele elementów systemu Lean takich jak mapowanie strumienia wartości, wizualizacja, minimalizacja czasu przepływu zadań w systemie oraz optymalizację całego systemu zamiast wprowadzania lokalnych optymalizacji.

Grupa Docelowa

Kanban pomaga organizować pracę zespołom, które pracują w nieprzewidywalnych warunkach: mają do czynienia z ciągłymi zmianami priorytetów, incydentami, defektami, itp.

Korzyści dla Uczestników

Przy pomocy kanbana praca przebiega bardziej płynnie, jest bardziej przewidywalna a zespoły są w stanie śledzić swoje postępy i dążyć do optymalizacji swoich procesów.

Techniki Szkoleniowe

Całodzienne szkolenie z metodyki Kanban w AgileBrains składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części omawiamy założenia i reguły obowiązujące w Kanbanie, definicje oraz zalety w odniesieniu do innych metodologii. Druga część to gra, symulująca pracę zespołu IT, który korzysta z Kanbana. Warsztat kończy się podsumowaniem i omówieniem nowo zdobytych umiejętności.

Formuła Szkolenia

To szkolenie oferujemy zarówno osobom indywidualnym, jak i grupom zamkniętym – zespołom które pracują ze sobą na co dzień i pragną poprawić swoją efektywność.

Trenerzy

Przemysław Witka, Lech Wypychowski

Jesteśmy doświadczonymi Agile Coachami pracującymi w jednej z największych na świecie korporacji IT*. Mamy niepowtarzalną możliwość sprawdzania teori w praktyce, w bardzo wymagającym środowisku i na dużą skalę. Praca z licznymi zespołami dała i wciąż daje nam ogromne doświadczenie, które jest największym atutem każdego trenera. Braliśmy udział w transformacji dużych organizacji, gdzie kilkusetosobowe projekty adaptowały metodologię Agile. Jesteśmy członkami międzynarodowej grupy Agile Coach’ów, którą Intel* zorganizował z myślą o wspieraniu organizacji na drodze do zwinności.

* Opinie wyrażane na niniejszej stronie są wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko, strategię bądź opinie ich pracodawcy, firmy Intel. The views expressed here are those of the author and do not necessarily represent or reflect the positions, strategies or opinions of his employer, Intel Corporation.

Program szkolenia

Czym jest Kanban?
Mapowanie strumienia wartości
Tablica Kanbanowa
WIP limity
Metryki w Kanbanie
Planowanie i priorytetyzacja pracy
Kaizen czyli kultura samodoskonalenia
Kanban IT w praktyce – Gra Symulacyjna
Zamknięcie i podsumowanie szkolenia

Cena i warunki szkolenia

Cena za osobę: 1750* zł netto (+23% VAT)
Cena za grupę (szkolenie zamknięte): Cena negocjowana indywidualnie

Liczba uczestników: 8-16 osób.
Ilość godzin szkoleniowych: 8
*Cena obejmuje catering.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn