Szkolenie – Kanban

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników podstaw organizacji pracy z wykorzystaniem tablicy Kanban, tak aby samodzielnie mogli wykorzystać tą metodę w swojej firmie. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o grę symulacyjną, która pozwala uczestnikom na bardzo praktyczne zapoznanie się z Kanbanem.
Kanban pomaga organizować pracę zespołom, które pracują w nieprzewidywalnych warunkach: mają do czynienia z ciągłymi zmianami priorytetów, incydentami, defektami, itp. Metoda została zaadaptowana przez IT z japońskiego modelu produkcji samochodów – Lean. Kanban w IT wykorzystuje wiele elementów systemu Lean takich jak mapowanie strumienia wartości, wizualizacja, minimalizacja czasu przepływu zadań w systemie oraz optymalizację całego systemu zamiast wprowadzania lokalnych optymalizacji.

Grupa Docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą rozpocząć pracę z wykorzystaniem Kanban’a lub zespołów, które mają już doświadczenia w pracy ze Kanban’em lecz chciałyby lepiej zrozumieć jego zasady i usprawnić obecne działanie.

Korzyści dla Uczestników

Przy pomocy kanbana praca przebiega bardziej płynnie, jest bardziej przewidywalna a zespoły są w stanie śledzić swoje postępy i dążyć do optymalizacji swoich procesów.

Techniki Szkoleniowe

Całodzienne szkolenie z metodyki Kanban w AgileBrains składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części omawiamy założenia i reguły obowiązujące w Kanbanie, definicje oraz zalety w odniesieniu do innych metodologii. Druga część to gra, symulująca pracę zespołu IT, który korzysta z Kanbana. Warsztat kończy się podsumowaniem i omówieniem nowo zdobytych umiejętności.

Trenerzy

Przemysław Witka, Lech Wypychowski

Program szkolenia

Czym jest Kanban?
Mapowanie strumienia wartości
Tablica Kanbanowa
WIP limity
Metryki w Kanbanie
Planowanie i priorytetyzacja pracy
Kaizen czyli kultura samodoskonalenia
Kanban IT w praktyce – Gra Symulacyjna
Zamknięcie i podsumowanie szkolenia

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn