Szkolenie – Agile dla Managerów

Warsztat ten uczy nowoczesnego podejścia do kierowania zespołem, w którym zarządzanie jest zadaniem grupowym i w dużej mierze opiera się na wspólnej pracy managera i zespołu. Przedstawimy i przećwiczymy narzędzia, które wspierają rozwój i motywację pracowników oraz pomagają wspólnie definiować cele organizacji.

Szkolenie to zawiera w sobie elementy inspirowane książką Management 3.0 Jurgena Appelo i jest skierowane do szerokiej grupy managerów, nie tylko z branży IT.

Korzyści dla uczestników

Dowiesz się jak wspierać samoorganizujące się zespoły, jak tworzyć właściwe struktury w organizacji, jak definiować procesy, dbać o motywację, czy rozwijać kompetencje. Dzięki temu warsztatowi twoja organizacja będzie bardziej efektywna i będzie w stanie skutecznie wprowadzić zwinne metody zarządzania.

Grupa Docelowa

Managerowie zespołów Scrum’owych, Kierownicy, właściciele firm, managerowie, scrum masterzy, liderzy techniczni, Project Managerowie.

Trenerzy

Przemysław Witka, Lech Wypychowski

Techniki Szkoleniowe

Warsztat łączy najnowsze teorie z dziedziny zarządzania z praktycznymi ćwiczeniami i pracy na realnych business case’ach. W trakcie szkolenia będzie również przestrzeń do dyskusji nad problemami poruszanymi przez uczestników i wymiany doświadczeń z managerami wywodzącymi się z różbych firm.

Program Szkolenia

Agile vs Waterfall
Myślenie sytemowe (Complex thinking) w zarządzaniu zespołami.
Warunki budowania motywacji i zaufania w zespole.
Samoorganizacja w zespołach Scrum’owych.
Agile leadership i delegowanie odpowiedzialności (empowerment) jako proces.
Stawianie celów w zespole.
Tworzenie struktury organizacji.
Tworzenie zasad i procesów.
Rozwój kompetencji w zespole.
Transformacja Agile
Rola managera w Scrum’ie
Podsumowanie

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn