Action Learning

Action Learning to metoda pracy grupowej, w której grupa rozwiązuje złożone, problemy jednocześnie ucząc się i rozwijając swoje kompetencje. Action Learning to nieocenione narzędzie pracy grupowej, które pomoże Ci osiągnąć niesamowite rezultaty, szczególnie jeśli jesteś liderem zespołu.

Action Learning został rozwinięty przez Roger’a Revans’a oraz Michael’a Marquardt’a. Owocem ich współpracy jest obecny kształt metody Action Learning w nurcie WIAL, w której nurcie pracujemy w Agile Brains.Zastosowania Action Learning

Praca w grupie nad analizą i rozwiązaniem złożonych problemów.
Rozwój kompetencji indywidualnych (głównie liderskich).
Rozwój kompetencji zespołowych.
Budowania efektywnych zespołów opartych na zaufaniu, silnych relacjach, otwartości i sprawczości.

Formy pracy metodą Action Learning

Single Problem Action Learning (SPAL) – ta formuła pracy skupia się na wybranym wcześniej, wspólnym problemie grupy. Często jest poprzedzona wstępną pracą nad definicją problemu. W takiej formule grupa spotyka się najczęściej na kilka sesji, w trakcie których kontynuowana jest praca nad rozwiązaniem problemu. Sesje w takiej formule trwają zwykle od 1,5h do kilku godzin. Bardzo często Action Learning jest wtedy łączony z innymi technikami pracy nad problemem.

Multi Problem Action Learning (MPAL) – ta formuła jest wykorzystywana w przypadku pracy nad rozwojem kompetencji i budowaniem zespołu. Praca w tej formule, to grupowa praca nad problemami wniesionymi przez poszczególne osoby (jedna osoba, jest prezenterem problemu). Najczęściej jest to około 6 spotkań organizowanych co kilka tygodni. Spotkania w tej formule najczęściej trwają 1,5h.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Action Learning sprawdzi się w twoim zespole, proponujemy sesję demonstracyjną połączoną z wprowadzeniem do Action Learning. W ciągu 2h będziesz w stanie doświadczyć pracy tą metodą i wraz z zespołem ocenić jej efekty.

Coach

Przemysław Witka – Certified Action Learning Coach

Oferta Action Learning

Cena godzinę pracy z grupą: 500 zł netto + VAT

Wielkość grupy: 4-8 osób.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn