Myślenie systemowe w praktyce – Toyota Kata

“In the long run, the only sustainable competitive advantage is your organization’s ability to learn faster than the competition” –Peter Senge.

Istnieją organizacje, które trwają pomimo zmian w otaczającym ich świecie, pomimo zmieniających się potrzeb klientów i nowej konkurencji. Ostatnio pisałem na temat myślenia systemowego. Mogłeś pomyśleć “ok, ciekawa teoria, ale jak to się ma do mojej firmy?”. Moim zdaniem myślenie sytemowe w praktyce sprowadza się do kilku fundamentalnych elementów:

  1. Przyznania, że większość problemów, z którymi spotyka się organizacja, to problemy z domeny “complex”.
  2. Stworzenia warunków w organizacji, które sprzyjają rozwiązywaniu tych problemów najniżej jak się da w organizacji (tam gdzie się pojawiają; tam gdzie bolą).
  3. Koncentracji na ludziach. Na ich potrzebach, motywacji, złożoności ich wzajemnych relacji.
  4. Stworzenia kultury organizacji, w której wartościami pozwalają na popełnianie błędów, bo to na nich opiera się nauka i zmiana na lepsze.

W naszej pracy często korzystamy z kilku narzędzi/filozofii pozwalających na połączenie teorii z praktycznym zastosowaniem w organizacji. Jedna z implementacji myślenia systemowego to Toyota Kata, stąd wideo, które gorąco polecam. Mam nadzieję, że wychwycicie kilka ciekawych obserwacji Mike’a Rother’a.

Przemek

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

15 thoughts on “Myślenie systemowe w praktyce – Toyota Kata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *